Giải câu 4 trang 48 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 48 sách VNEN 9 tập 1

Cho hàm số y = x + 9. Viết công thức của các hàm số bậc nhất mà đồ thị của chúng:

a) Cắt đồ thị của hàm số đã cho

b) Song song với đồ thị của hàm số đã cho

Bài làm:

b) Gọi đồ thị của hàm số cần tìm là y = ax + b

Hai đồ thị song song với đồ thị của hàm số đã cho tức là a =

Vậy hàm số đã tìm là y = x + b.

  • 52 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021