Giải câu 3 trang 24 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 29 sách VNEN 9 tập 1

a) Cho a 0, b 0. Chứng minh rằng:

* $\leq $ $\sqrt{a}$ + $\sqrt{b}$ ; * $\sqrt{a - b}$ $\geq $ $\sqrt{a}$ - $\sqrt{b}$

Áp dụng: Tìm giá trị nhỏ nhất của B = + $\sqrt{7 - x}$ và giá trị lớn nhất của C = $\sqrt{2x - 7}$ - $\sqrt{2x - 11}$.

Bài làm:

* Chứng minh: $\leq $ $\sqrt{a}$ + $\sqrt{b}$

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021