Giải câu 4 trang 09 sách toán VNEN lớp 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 09 sách VNEN 9 tập 1

Tìm số x không âm, biết:

a) = 8 ; b) $\sqrt{0,7x}$ = 6 ; c) 9 - 4$\sqrt{x}$ = 1 ; d) $\sqrt{5x}$ < 6.

Bài làm:

Giải câu a)

= 8 $\Leftrightarrow $ 2$\sqrt{x}$ = 8 $\Leftrightarrow $ $\sqrt{x}$ = 4 $\Leftrightarrow $ x = 16.

Giải câu b)

= 6 $\Leftrightarrow $ 0,7x = 36 $\Leftrightarrow $ x = $\frac{360}{7}$.

Giải câu c)

9 - 4 = 1 $\Leftrightarrow $ 4 = 8 $\Leftrightarrow $ = 2 $\Leftrightarrow $ x = 4.

Giải câu d)

< 6 $\Leftrightarrow $ 5x < 36 $\Leftrightarrow $ x < 7,2.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021