Giải câu 3 trang 55 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 55 sách VNEN 9 tập 1

Hàm số f(x) = (1 - 3m)x - 7 đồng biến khi và chỉ khi

A. m > - B. m < - C. m > D. m <

Bài làm:

Hàm số f(x) = (1 - 3m)x - 7 đồng biến khi và chỉ khi 1 - 3m > 0 m < $\frac{1}{3}$

Vậy đáp án là D.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021