Giải câu 7 trang 55 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 55 sách VNEN 9 tập 1

Cho hàm số bậc nhất y = (m - 2)x + 4 (m 2). Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số:

a) Đi qua điểm (-1; 9) ;

b) Cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3 ;

c) Tạo với tia Ox góc

Bài làm:

Cho hàm số bậc nhất y = (m - 2)x + 4 (m 2). Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số:

a) Hàm số y = (m - 2)x + 4 (m 2) đi qua điểm (-1; 9) thì ta có: 9 = (m - 2).(-1) + 4 $\Leftrightarrow $ m = - 3

Vậy m = 3

b) Hàm số y = (m - 2)x + 4 (m 2) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3 tức là hàm số đi qua điểm (3 ; 0)

Ta có: 0 = (m - 2).3 + 4 m = $\frac{2}{3}$

Vậy m = .

c) Ta có hình sau:

Gọi giao điểm của đồ thị hàm số y = (m - 2)x + 4 (m 2) với trục hoành là A, với trục tung là B

Ta có tọa độ của A, B lần lượt là A( ; 0), B(0; 4)

Vì đồ thị hàm số tạo với Ox góc nên $\widehat{BAO}$ = $45^{\circ}$

Suy ra = 4 $\Leftrightarrow $ m = 1

Vậy m = 1.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021