Giải câu 3 trang 91 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 91 sách VNEN 9 tập 1

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy xác định vị trí của các điểm A(1; 1), B(1; 2) và C(- ; - ) đối với đường tròn tâm O bán kính là 2.

Bài làm:

Ta có:

A nằm trong đường tròn (O),

B nằm ngoài đường tròn (O),

C nằm trên đường tròn (O).

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021