Giải câu 3 trang 28 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 28 sách VNEN 9 tập 1

Chứng minh rằng giá trị của biểu thức M không phụ thuộc vào a:

M = \left ( 1 + \frac{1}{a} \right )$ với a > 0; a $\neq $ 1.

Bài làm:

Ta có:

M = \left ( 1 + \frac{1}{a} \right )$

= \left ( 1 + \frac{1}{a} \right )$

= \left ( 1 + \frac{1}{a} \right )$

= \left ( 1 + \frac{1}{a} \right )$

= \left ( 1 + \frac{1}{a} \right )$

= \left ( 1 + \frac{1}{a} \right )$

= \left ( 1 + \frac{1}{a} \right )$

= \left ( 1 + \frac{1}{a} \right )$

= \frac{a + 1}{a}$

= 1

Vậy giá trị của M là 1 và không phụ thuộc vào a.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021