Giải câu 4 trang 23 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 23 sách VNEN 9 tập 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trục căn thức ở mẫu của ta được:

A. 4 B. C. $\sqrt{17}$(4- $\sqrt{17}$) D. $\sqrt{17}$($\sqrt{17}$ - 4)

Bài làm:

Ta có:

= $\frac{\sqrt{7}(4 - \sqrt{17})}{4 + \sqrt{17}(4 - \sqrt{17})}$ = $\frac{\sqrt{7}(4 - \sqrt{17})}{16 - 17}$ = $\sqrt{7}$($\sqrt{17}$ - 4)

Suy ra đáp án là D.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021