Giải câu 2 trang 06 sách toán VNEN lớp 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 06 sách VNEN 9 tập 1

So sánh:

a) 6 và ; b) $\sqrt{17}$ và 4 ; c) $\sqrt{0,7}$ và 0,8.

Bài làm:

a) Ta có: 36 < 37 nên < $\sqrt{37}$. Vậy 6 < $\sqrt{37}$.

b) Ta có: 17 > 16 nên > $\sqrt{16}$. Vậy > 4.

c) Ta có: 0,7 > 0,64 nên > $\sqrt{0,64}$. Vậy > 0,8.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021