Giải câu 2 trang 76 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 76 sách VNEN 9 tập 1

Ba vị trí M, N, P ở ba đỉnh của tam giác vuông, góc tại P là góc vuông (h.46). Khoảng cách giữa hai vị trí N và P là 800m. Góc tại đỉnh N là . Giữa hai vị trí M và N có một cái vườn, giữa hai vị trí M và P có một cái ao. Em hãy cho biết khoảng cách giữa hai vị trí M và N, khoảng cách giữa hai vị trí M và P.

Bài làm:

Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có:

cos = $\frac{NP}{MN}$ $\Rightarrow $ MN = 1244 m

MP = = $\sqrt{1244^{2} - 800^{2}}$ = 952 m

Vậy khoảng cách M và N là 1244m, khoảng cách M và P là 952m.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021