Read Unit 8: Celebrations

  • 1 Đánh giá

Có rất nhiều dịp cho bạn thể hiện tình cảm của mình cho những người khác. Dưới đây là những ý kiến, cảm nhận và kỷ niệm của những đứa trẻ về người cha của chúng vào Ngày lễ của Cha. Bạn học đọc bài và theo hướng dẫn để viết thư thể hiện tình cảm với cha.

READ – UNIT 8: CELEBRATIONS

There are many occasions for you to express your feelings to others. Following are opinions, feelings and memories of children about their fathers on Fathers Day in Australia and the USA. (Có rất nhiều dịp cho bạn thể hiện tình cảm của mình cho những người khác. Dưới đây là những ý kiến, cảm nhận và kỷ niệm của những đứa trẻ về người cha của chúng vào Ngày lễ của Cha ở Úc và Mỹ.)

Giải:

Rita (Australia)

To the one who teaches me how to love, cry and laugh.
To the one who says never lose heart and always finish what you start.
To the one whose feelings for me are so strong that the word love can’t describe them.
Can you guess who it is?
It’s not too hard to tell...

Jane (USA)

Daddy, I am writing this to tell you how much you are missed and loved. I will always remember that day - my wedding day. You were standing there with tears in vour eves while I was walking towards my groom. You gave me a hug, and the feeling that you never wanted to let me go. But at last I had to leave you and start my new life... a moment in time that lasted forever. I now have children, Dad, but I will always be your little girl! Happy Father s Day.

Bob (Australia)

You ask me what I think about my dad. Great! Great! I must tell you my dad is the best person in the world. Do you blow what I mean?
He is a considerate and generous man who is loved not only by his family but also by all his friends.
His priority is always his family.
His sense of humor distinguishes him from others. In a word, my dad's terrific! I’m so proud of him and love him so much. Happy Father s Day, Daddy!

Dịch bài:

Rita (Úc)

Gửi người dạy con biết yêu thương, biết khóc và biết cười.
Gửi người nói đừng bao giờ mất niềm hi vọng và luôn hoàn tất những gì đã bắt đầu.
Gửi người mà tình cảm dành cho con quá mạnh mẽ đến nỗi lời yêu thương không thể nói thành lời.
Bạn có thể đoán đó là ai không?
Không quá khó để nói ...

Jane (Mĩ)

Ba, con đang viết lá thư này để nói với Ba rằng Ba được nhớ và yêu thương biết bao nhiêu. Con sẽ luôn nhớ ngày ấy - ngày cưới của con. Ba đang đứng đấy đầm đìa nước mắt trong khi con đến với chú rể của con. Ba đã ôm lấy con và cho con cảm giác ba không muốn rời xa con. Nhưng cuối cùng con phải rời Ba và bắt đầu cuộc sống mới của con ... giây phút ấy tồn tại mãi mãi theo thời gian. Ba ạ, bây giờ con có con. Nhưng con sẽ luôn là cô con gái bé bỏng của Ba! Chúc Ba Ngày lễ vui vẻ!

Bob (Úc)

Bạn hỏi tôi nghĩ gì về Ba tôi. Tuyệt lắm! Tuyệt lắm! Tôi phải nói với bạn rằng Ba tôi là người tốt nhất trên thế giới này. Bạn biết tôi muốn nói gì không? Ông ấy là người ân cần rộng lượng, người được yêu thương không chỉ bởi gia đình ông nhưng còn bởi tất cả bạn hữu. Tính hài hước của ông làm cho ông khác biệt những người khác. Tóm lại, ba tôi tuyệt vời! Tôi rất tự hào về người và rất yêu người. Ba, chúc Ba Ngày lễ vui vẻ!

Answer (Trả lời)

a) Who do you think Rita sends this card to? (Bạn nghĩ Rita gửi thẻ này?)

=>I think who Rita sends this card to is her father. (Tôi nghĩ là người Rita gửi lá bài này cho bố mình)

b) Is Jane’s father alive or dead? How do you know this? (Cha của Jane có còn sống hay chết? Làm thế nào bạn biết điều này?)

=>Her father is alive, because at the end of the letter, she wishes her father a happy Father's Day. (Cha cô ấy vẫn còn sống, bởi vì vào cuối bức thư, cô ấy chúc cha cô ấy vui vẻ vào ngày của bố.)

c) What quality makes Bob's father different from others? (Đặc điểm nào làm cho cha của Bob khác biệt với những người khác?)

=>His sense of humor makes Bob’s father different from others. (Trí khôi hài của ông làm cho cha của Bob khác với người khác)

d) What image of a father can you draw from the three passages? (Hình ảnh của một người cha bạn có thể rút ra từ ba đoạn văn?)

=>From the three passages, we can see a father is a man who is always considerate and generous to his children and who has a strong and everlasting influence on them, too. (Từ ba đoạn văn, chúng ta có thể thấy một người cha là một người luôn luôn quan tâm và hào phóng với con cái của mình, và cũng có ảnh hưởng mạnh mẽ và mãi mãi đối với họ.)


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021