Listen Unit 8: Celebrations

  • 1 Đánh giá

Bạn học sẽ được nghe một bài hát tiêu biểu được phát trong dịp năm mới và điền các từ còn thiếu. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa, bạn học chú ý các từ mới liên quan đến Unit 8: Celebrations.

  • 4. LISTEN

LISTEN – UNIT 8: CELEBRATIONS

Listen to the song Alt Id Lang Syne and fill in the missing words. (Nghe bài hát Auld Lang Syne và điền các từ còn thiếu vào các chỗ trống.)

Giải:

Auld Lang Syne

Should auld acquaintance be forgot

and never brought to mind?

Should auld acquaintance be forgot

and (a) days of auld lang syne?

For auld lang syne, my dear,

for auld lang syne,

we'll (b) take a cup of kindness yet,

for auld lang syne.

Should auld acquaintance be forgot

and never brought to (c) mind?

Should auld acquaintance be forgot

and days of auld lang syne?

And here's a (d) hand, my trusty friend

And give's a hand o' thine

We'll tak' a cup o' (e) kindness yet

For auld lang syne.

Dịch:

Có nên quên đi những người thân quen thuở trước,
Và không bao nhớ đến họ nữa?
Có nên quên đi những người thân quen thuở trước,
Và những tháng ngày tươi đẹp cũ?

Cho những ngày tươi đẹp cũ, bạn ơi
Cho những ngày tươi đẹp cũ
Chúng ta cùng nâng ly vì điều tốt lành
Cho những ngày tươi đẹp cũ

Hai ta cùng nhau trèo lên dốc
Và hái những đóa hoa đồng nội
Chúng ta cùng nhau thơ thẩn đến chân mỏi rã rời
Từ những tháng ngày tươi đẹp cũ

Hai ta cùng lội nước trên dòng suối
Từ sáng sớm cho đến bữa cơm
Nhưng biển rộng giữa chúng ta đã gào rú
Từ những tháng ngày tươi đẹp cũ

Đã có một tay rồi đây anh bạn tin cậy
Và hãy giúp chúng tôi một tay của bạn
Và chúng ta cùng nâng ly vì những điều tốt lành
Cho những tháng ngày tươi đẹp cũ

Có nên quên đi những người thân quen thuở trước,
Và không bao nhớ đến họ nữa?
Có nên quên đi những người thân quen thuở trước,
Và những tháng ngày tươi đẹp cũ?

Cho những ngày tươi đẹp cũ, bạn ơi
Cho những ngày tươi đẹp cũ
Chúng ta cùng nâng ly vì điều tốt lành
Cho những ngày tươi đẹp cũ

Hai ta cùng nhau trèo lên dốc
Và hái những đóa hoa đồng nội
Chúng ta cùng nhau thơ thẩn đến chân mỏi rã rời
Từ những tháng ngày tươi đẹp cũ


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021