Giải VNEN toán đại 7 bài 6: Mặt phẳng tọa độ

 • 1 Đánh giá

Giải bài 6: Mặt phẳng tọa độ - Sách hướng dẫn học toán 7 tập 1 trang 68. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động khởi động

Quan sát chiếc vé xem phim ở hình dưới đây, trên đó có ghi dòng chữ "Số ghế : H1".

Giải VNEN toán đại 7 bài 6: Mặt phẳng tọa độ

Chữ in hoa H chỉ số thứ tự của dãy ghế, chữ số 1 bên cạnh chỉ số thứ tự của ghế trong dãy. Cặp gồm một và một số như vậy xác định vị trí ngồi trong rạp của người có tấm vé này.

Giải VNEN toán đại 7 bài 6: Mặt phẳng tọa độ

Trong toán học, để xác định vị trí của một điểm trên mặt phẳng người ta thường dùng hai số. Làm thế nào để có hai số đó?

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. a) Đọc kĩ nội dung sau (sgk trang 69)

Trên mặt phẳng, ta vẽ hai trục số Ox, Oy vuông góc với nhau vằ cắt nhau tại gốc mỗi trục số như hình dưới đây. Khi đó ta có hệ trục tọa độ Oxy.

Giải VNEN toán đại 7 bài 6: Mặt phẳng tọa độ

 • Các trục Ox và Oy gọi là các trục tọa độ: Ox gọi là trục hoành; Oy gọi là trục tung.
 • Giao điểm O biểu diễn số 0 của cả hai trục gọi là gốc tọa độ.

Giải VNEN toán đại 7 bài 6: Mặt phẳng tọa độ

 • Mặt phẳng có hệ trục tọa độ Oxy gọi là mặt phẳng tọa độ Oxy.
 • Hai trục tọa độ chia mặt phẳng thành bốn góc: Góc phần tư thứ I, II, III, IV theo thứ tự ngược chiều quay của kim đồng hồ.

* Chú ý: Các đơn vị dài trên hai trục tọa độ được chọn bằng nhau (nếu không nói gì thêm)

b) Trong các hình vẽ sau đây hình nào là hệ trục tọa độ Oxy?

Giải VNEN toán đại 7 bài 6: Mặt phẳng tọa độ

Chỉ cho bạn xem trục hoành , trục tung và gốc tọa độ của hệ tọa độ vừa chọn.

Trả lời:

+ Trong các hình vẽ trên, Hình 2 là hệ trục tọa độ Oxy.

+ Trục Ox là trục hoành; Oy là trục tung.

2. a) Đọc kĩ nội dung sau

Tạo độ của một điểm trong mặt tọa độ.

 • Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho một điểm P bất kì. Từ P vẽ các đường vuông góc với các trục tọa độ. Giả sử các đường vuông góc này cắt trục hoành tại điểm 1,5 và trục tung tại điểm 3 (hình dưới).

Giải VNEN toán đại 7 bài 6: Mặt phẳng tọa độ

 • Khi đó cặp số (1,5; 3) gọi là tọa độ của diểm P. Kí hiệu P(1,5; 3).
 • Số 1,5 gọi là hoành độ và số 3 gọi là tung độ của điểm P.

b) Thực hiện các hoạt động sau và chia sẻ với bạn

Giải VNEN toán đại 7 bài 6: Mặt phẳng tọa độ

Ở hình vẽ trên điểm A có tọa độ là A(-2; 1). Viết tọa độ các điểm B, C trong hình.

Đánh dấu vị trí của các điểm P(3; 1); Q(-2; -2,5); R(-4; 0) trong mặt phẳng tọa độ ở hình trên.

Trả lời:

 • Tọa độ các điểm B, C là: B(2; 2); C(0; -3);
 • Các điểm P, Q, R được đánh dấu như hình vẽ dưới đây:

Giải VNEN toán đại 7 bài 6: Mặt phẳng tọa độ

3. a) Đọc kĩ nội dung sau

Trên mặt phẳng tọa độ ở hình dưới:

Giải VNEN toán đại 7 bài 6: Mặt phẳng tọa độ

 • Mỗi điểm M xác định một cặp số (x0; y0). Ngược lại, mỗi cặp số (x0; y0) xác định một điểm M.
 • Cặp số (x0; y0) gọi là tọa độ của điểm M, x0 là hoành độ, y0 gọi là tung độ của điểm M.
 • Điểm M có tọa độ (x0; y0) được kí hiệu M(x0; y0).

b) Thực hiện nhiệm vụ sau rồ chia sẻ với bạn

- Viết tọa độ của gốc O.

- Viết tọa độ của một điểm bất kì trên trục tung.

- Viết tọa độ của một điểm bất kì trên trục hoành.

- Viết tọa độ của một điểm bất kì thuộc góc phần tư thứ III.

Trả lời:

- Tọa độ của gốc O là O(0; 0).

- Tọa độ của một điểm bất kì trên trục tung là M(0; y), y bất kì.

- Tọa độ của một điểm bất kì trên trục hoành là N(x; 0), x bất kì.

- Tọa độ của một điểm bất kì thuộc góc phần tư thứ III là P(x; y) với x < 0; y < 0.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 72 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Giải câu 1 trang 72 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

a) Viết tọa độ của các điểm M, N, P, Q trong hình trên.

b) Em có nhận xét gì về tọa độ của các cặp điểm M và N; P và Q.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 72 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm A(2; ); B(-4; $\frac{-1}{2}$); C(0; 2,5).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 72 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Chiều cao và tuổi của bốn bạn Hồng, Hoa, Đào, Liên được biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ (hình dưới). Hãy cho biết:

Giải câu 4 trang 72 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

a) Ai là người cao nhất và cao bao nhiêu?

b) Ai là người ít tuổi nhất và bao nhiêu tuổi?

c) Hồng và Liên ai cao hơn và ai nhiều tuổi hơn?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 72 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD và của hình tam giác PQR trong hình bên.

Giải câu 3 trang 72 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

D. E Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 72 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 73 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Người phát minh ra phương pháp tọa độ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 73 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Giải câu 3 trang 73 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Quan sát hình vẽ trên:

- Xác định vị trí của chiếc nhẫn, vòng cổ, chiếc đĩa bạc trên mặt phẳng toạn độ Oxy.

- Đánh dấu các điểm rồi xác định tọa độ của chúng.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 17 lượt xem