Giải câu 3 trang 146 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 146 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Đố: Em hãy thảo luận với các bạn và tìm hiểu trên Internet: Muốn đo khoảng cách giữa hai vật mà không thể đến trực tiếp được (hai vật cần đo khoảng cách nằm ở hai địa điểm cách xa nhau) thì có thể dùng tính chất của hai tam giác bằng nhau và các dụng cụ đo trong kĩ thuật, trong xây dựng để đo được không?

Giải câu 3 trang 146 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Bài làm:

Trong thực tế và trong kĩ thuật, muốn đo khoảng cách giữa hai vật mà ở cách xa nhau, ta có thể dùng kiến thức về hai tam giác bằng nhau và các dụng cụ đo trong kĩ thuật, xây dựng để đo.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021