Giải câu 1 trang 118 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Câu 1: Trang 118 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

a) Vẽ một góc cho trước (sgk trang 118)

b) Chứng minh ở mục a).

Bài làm:

b) Xét và $\bigtriangleup ADE$ có:

OB = AD = r (các cung tròn cùng bán kính, theo cách dựng);

OC = AE = r (các cung tròn cùng bán kính, theo cách dựng);

BC = DE (theo cách dựng);

Vậy: .

Suy ra: .

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021