Giải câu 5 trang 77 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 77 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Vẽ đồ thị hàm số y = f(x) = -0,5x. Bằng đồ thị hãy tìm:

a) f(2); f(-2); f(4); f(0);

b) Giá trị của x khi y = -1; y = 0 ; y = 2,5.

c) Các giá trị của x khi y dương, y âm.

Bài làm:

* Vẽ đồ thị hàm số y = -0,5x.

+ Bước 1: Vẽ hệ trục tọa độ Oxy.

+ Bước 2: Cho x = 2 ta được y = -1, điểm A(2; -1) thuộc đồ thị hàm số y = -0,5x. Xác định điểm A trên mặt phẳng tọa độ.

+ Bước 3: Vẽ đường thẳng OA ta được đồ thị hàm số y = -0,5x (hình vẽ).

Giải câu 5 trang 77 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

b) Từ đồ thị hàm số, xác định các điểm có hoành độ lần lượt là x = 2; -2; 4; 0 thuộc đồ thị hàm số, ta được các điểm M, N, P, Q như hình dưới đây.

Gióng các điểm này về trục tung Oy ta được:

f(2) = -1; f(-2) = 1; f(4) = -2; f(0) = 0;

c) + Khi y > 0 thì x = -2y < 0, hay khi y > 0 thì x là các số chẵn nhỏ hơn 0.

+ Khi y < 0 thì x là các số chẵn > 0.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021