Giải câu 3 trang 52 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 56 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Học sinh ba lớp 7 của trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng cần phải trồng và chăm sóc 24 cây xanh. Lớp 7A có 32 học sinh, lớp 7B có 28 học sinh, lớp 7C có 36 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh, biết rằng số cây xanh tỉ lệ với số học sinh?

Bài làm:

Tổng số học sinh của 3 lớp là: (học sinh)

Vì số cây xanh tỉ lệ thuận với số học sinh, nên tỉ số giữa số cây xanh và số học sinh là:

(cây)

Số cây mỗi lớp phải trồng = tỉ số giữa số cây xanh và số học sinh số học sinh của lớp đó

Vậy,

  • Số cây lớp 7A phải trồng là: (cây)
  • Số cây lớp 7B phải trồng là: (cây)
  • Số cây lớp 7C phải trồng là: (cây)
  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021