Giải câu 4 trang 72 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 72 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Chiều cao và tuổi của bốn bạn Hồng, Hoa, Đào, Liên được biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ (hình dưới). Hãy cho biết:

Giải câu 4 trang 72 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

a) Ai là người cao nhất và cao bao nhiêu?

b) Ai là người ít tuổi nhất và bao nhiêu tuổi?

c) Hồng và Liên ai cao hơn và ai nhiều tuổi hơn?

Bài làm:

Từ hệ trục tọa độ, ta trả lời được các câu hỏi trong bài như sau:

a) Đào cao nhất và Đào cao 15 dm.

b) Hồng ít tuổi nhất và Hồng 11 tuổi.

c) Hồng và Liên thì Hồng cao hơn nhưng Liên nhiều tuổi hơn.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021