Giải câu 1 trang 117 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 117 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

a) Vẽ vào vở tam giác biết AB = 2,5 cm; AC = 6 cm; BC = 7 cm.

b) Vẽ vào vở tam giác có EF = FG = GE = 3cm. Sau đó đo ba góc của tam giác EFG rồi cho biết số đo của mỗi góc.

c) Sắp xếp trình tự các bước chứng minh bài toán sau

Bài toán: và $\bigtriangleup ANB$ có MA = Mb, NA = NB (h.69). Chứng minh rằng $\widehat{AMN} = \widehat{BMN}$”.

Các bước chứng minh:

i) Do đó (c.c.c).

ii) MN: cạnh chung;

MA = MB (giả thiết);

NA = NB (giả thiết);

iii) Suy ra (hai góc tương ứng);

iv) và $\bigtriangleup BMN$.

Bài làm:

a) Các em thực hiện các bước vẽ tam giác khi biết 3 cạnh bằng thước thẳng và compa vào vở.

Giải câu 1 trang 117 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

b) Các em thực hiện các bước vẽ tam giác khi biết 3 cạnh bằng thước thẳng và compa vào vở.

Giải câu 1 trang 117 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Thực hiện đo các góc của tam giác EFG, ta có: .

c) Các bước chứng minh bài toán lần lượt là: iv ii I iii.

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021