Giải câu 2 trang 77 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 77 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Hai cạnh của hình chữ nhật có độ dài là 3 m và x (m).

Hãy viết công thức biểu diễn diện tích y () theo x.

Vì sao đại lượng y là hàm số của đại lượng x?

Hãy vẽ đồ thị của hàm số đó.

Xem đồ thị, hãy cho biết:

a) Diện tích của hình chữ nhật bằng bao nhiêu khi x = 3 (m)? x = 4 (m)?

c) Cạnh x bằng bao nhiêu khi diện tích y của hình chữ nhật bằng 6 ? 9 ?

Bài làm:

+ Công thức biểu diễn diện tích y theo x là: y = 3x (theo công thức tính diện tích hình chữ nhật).

+ y là hàm số của x vì với mỗi giá trị của x ta xác định tương ứng chỉ một giá trị của y.

+ Thực hiện các bước vẽ đồ thị ta được hình vẽ sau:

Giải câu 2 trang 77 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

+ Từ đồ thị:

a)

Khi x = 3 thì diện tích hình chữ nhật là: y = 9;

Khi x = 4 thì diện tích hình chữ nhật là: y = 12;

b)

Khi diện tích hình chữ nhật bằng y = 6 thì x = 2;

Khi diện tích hình chữ nhật bằng y = 9 thì x = 3.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021