Giải câu 2 trang 34 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 34 toán VNEN 7 tập 1

Tìm một số thập phân nhỏ nhất thỏa mãn:

a) Viết bằng 8 chữ số khác nhau;

b) Viết bằng 6 chữ số khác nhau mà phần nguyên của nó có 2 chữ số;

c) Viết bằng 5 chữ số khác nhau và lớn hơn 10.

Bài làm:

a) 0,1234567;

b) 10,2345;

c) 10,234.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021