Giải câu 1 trang 70 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

D. E Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 80 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Trong mặt phẳng tọa độ, vẽ tam giác ABC với các đỉnh A(3; 5); B(3; -1); C(-5; -1).

Tam giác ABC là tam giác gì?

Bài làm:

Giải câu 1 trang 70 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Từ hình vẽ, ta thấy tam giác ABC là tam giác vuông tại B.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021