Giải câu 2 trang 80 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 80 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Một vận động viên xa đạp đi được quãng đường từ TP. Hồ Chí Minh đến Vĩnh Long với vận tốc trung bình 35 km/h. Hãy vẽ đồ thị của chuyển động trên trong hệ trục tọa độ Oxy (với một đơn vị trên trục hoành biểu diễn một giờ và một đơn vị trên trục tung biểu thị 20 kilomet).

Bài làm:

Thời gian đi của vận động viên là: t = S : v = 140 : 35 = 4 (h).

Một đơn vị trên trục hoành tương ứng với 1h, suy ra, hoành độ của điểm cuối cùng là x = 4.

Một đơn vị trên trục tung tương ứng với 20 km, suy ra, tung độ của điểm cuối cùng của quãng đường là: y = 140 : 20 = 7.

Giải câu 2 trang 80 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021