Giải câu 1 trang 113 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 113 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Thực hiện các hoạt động sau

a) Quan sát hình 59 và điền vào chỗ trống (…)

Giải câu 1 trang 113 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Nếu thì $\widehat{F} = …$; AB = …..

b) Quan sát các hình 60a và 60b, các cạnh bằng nhau được đánh dấu bởi các kí hiệu giống nhau. Viết kí hiệu thể hiện sự bằng nhau của 2 tam giác có trên hình đó.

Giải câu 1 trang 113 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • Ở hình 60a:

có $\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} = 180^{\circ}$ (định lí tổng ba góc trong tam giác).

có $\widehat{I} + \widehat{M} + \widehat{N} = 180^{\circ}$ (định lí tổng ba góc trong tam giác).

(theo hình vẽ) $\Rightarrow \widehat{B} = \widehat{M} = 70^{\circ}$.

Xét và $\bigtriangleup INM$ có:

Giải câu 1 trang 113 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

$\bigtriangleup ABC =\bigtriangleup IMN$.

  • Em hãy làm tương tự với hình 60b vào vở.

Bài làm:

a) Nếu thì $\widehat{F} = \widehat{B}$; AB = EF.

b)

  • Ở hình 60b:

có $\widehat{E} + \widehat{H} + \widehat{G} = 180^{\circ}$ (định lí tổng ba góc trong tam giác).

.

có $\widehat{G} + \widehat{E} + \widehat{F} = 180^{\circ}$ (định lí tổng ba góc trong tam giác).

.

Xét và $\bigtriangleup GEF$ có:

Giải câu 1 trang 113 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

$\bigtriangleup EGH =\bigtriangleup GEF$.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021