Giải câu 4 trang 152 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 152 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Trên hình 136, một cầu trượt có đường lên BA dài 5 m, độ cao AH của nó là 3 m, còn các độ dài BC là 10 m và CD là 2 m. Bạn Mai nói rằng đường trượt tổng cộng AC + CD lớn hơn hai lần đường lên BA. Bạn Vân nói rằng điều đó không đúng. Theo em, ai đúng, ai sai?

Giải câu 4 trang 152 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Bài làm:

Độ dài đoạn AC là:

Áp dụng định lý Py-ta-go cho vuông tại H:

(m).

Độ dài đường trượt là: AC + CD 10,44 + 2 12,44 (m) > 2$\times $BA = 2$\times$5 = 10.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021