Giải câu 2 trang 24 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 24 toán VNEN 7 tập 1

Tính: a) ; b) $(\frac{5}{4} - \frac{1}{6})^{2}$.

Bài làm:

a) = $(\frac{8}{20} + \frac{15}{20})^{2}$ = $(\frac{23}{20})^{2}$ = $\frac{529}{400}$;

b) = $(\frac{30}{24} - \frac{4}{24})^{2}$ = $(\frac{26}{24})^{2}$ = $(\frac{13}{12})^{2}$ = $\frac{164}{144}$.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021