Giải câu 5 trang 63 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 63 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Hai bánh xe nối với nhau bởi một dây tời. Bánh xe lớn có bán kính 25 cm, bánh xe nhỏ có bán kính 15 cm. Một phút bánh xe lớn quay được 60 vòng. Hỏi một phút bánh xe nhỏ quay được bao nhiêu vòng?

Bài làm:

Gọi số vòng mà bánh xe nhỏ quay được trong 1 phút là x (vòng).

Vì số vòng quay trong 1 phút của bánh xe tỉ lệ nghịch với bán kính của bánh xe, mà bánh xe nhỏ và bánh xe lớn được nối với nhau bằng 1 dây tời, nên ta có:

suy ra: $x = \frac{25.60}{15} = 100$ (vòng).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021