Giải câu 6 trang 25 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 25 toán VNEN 7 tập 1

Tính

a) (3.5); b) $(-\frac{4}{11})^{2}$; c) (0,5)$^{4}$ . 6$^{4}$; d) $(\frac{-1}{3})^{5}$ : $(\frac{1}{6})^{5}$.

Bài làm:

a) (3.5) = 3 . 5 = 27.125 = 3375;

b) = $\frac{(-4)^{2}}{11^{2}}$ = $\frac{16}{121}$;

c) (0,5) . 6 = (0,5.6) = 3 = 81;

d) : $(\frac{1}{6})^{5}$ = $[(\frac{-1}{3}) : \frac{1}{6}]^{5}$ = (-2)$^{5}$ = -32.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021