Giải câu 1 trang 47 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Quan hệ giữa các tập hợp N, Z, Q, R

Giải câu 1 trang 47 toán VNEN 7 tập 1

Giải câu 1 trang 47 toán VNEN 7 tập 1

Các phép toán trong Q

Với a, b, c, d, m Z, m > 0.

  • Phép cộng:
  • Phép trừ:
  • Phép nhân:
  • Phép chia:
  • Phép lũy thừa:

Với x, y Q , m, n :

Thực hiện các bài tập sau

Câu 1: Trang 47 toán VNEN 7 tập 1

Điền các kí hiệu , $\in$, $\notin$ thích hợp vào chỗ chấm:

a) ... N; b) Q ... R; c) 1 ... Z;

d) 0 ... I; e) 0 ... R; g) 0,13 ... I.

Bài làm:

a) $\notin$ N; b) Q R; c) 1 $\notin$ Z;

d) 0 I; e) 0 R; g) 0,13 I.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021