Giải câu 1 trang 56 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 56 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Các đại lượng x và y như dưới các bảng đây có tỉ lệ thuận với nhau hay không?

a)

x

1

2

3

4

5

y

9

18

27

36

45

b)

X

1

2

5

6

9

y

12

24

60

72

90

Bài làm:

a)

Xét các tỉ số tương ứng: , $\frac{18}{2} = 9$, $\frac{27}{3} = 9$, $\frac{36}{4} = 9$, $\frac{45}{5} = 9$

Vậy, x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

b)

Xét các tỉ số tương ứng: , $\frac{24}{2} = 12$, $\frac{60}{5} = 12$, $\frac{72}{6} = 12$, $\frac{90}{9} = 10$

Vậy, x và y là hai đại lượng không tỉ lệ thuận.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021