Giải câu 3 trang 133 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 133 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Trong xây dựng, hai thanh AB và AC của vì kèo một mái nhà thường bằng nhau (h.104) và thường tạo với nhau một góc bằng:

Giải câu 3 trang 133 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

a) nếu là mái tôn;

a) nếu là mái ngói.

Tính góc ABC trong trường hợp trên.

Bài làm:

Theo câu c câu 2, ta có: .

a) .

b) .

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021