Giải câu 3 trang 31 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 31 toán VNEN 7 tập 1

Em hãy tìm hiểu về tỉ lệ xi măng, cát, đá và nước trong định mức cấp phối vật liệu cho 1m bê tông.

Bài làm:

Theo định mức cấp phối vật liệu cho 1m bê tông, tỉ lệ xi măng, cát, đá và nước lần lượt là:

288,025 : 0,505 : 0,913 : 185.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021