Giải câu 1 trang 52 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 52 sách toán VNEN 7 tập 1

a) Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

(1) Chu vi của một hình vuông:

Cạnh hình vuông (cm)23456
Chu vi hình vuông (cm)8

(2) Diện tích của một hình vuông

Cạnh của hình vuông (cm)23456
Diện tích hình vuông ()4

(3) Trả tiền đi taxi:

Biểu giá của một hãng xe taxi nêu như sau: 1 km đầu tiên phải trả 9000 đồng, từ km thứ 2 phải trả 11000 đồng. Điền số tiền phải trả vào bảng sau:

Quãng đường đi (km)23456
Số tiền trả (đồng)

b) Các đại lượng nêu trong bảng trên có tỉ lệ thuận với nhau không?

c) Tìm công thức biểu thị liên hệ giữa các đại lượng tỉ lệ thuận (nếu có).

Bài làm:

a)

(1) Chu vi của một hình vuông

Cạnh hình vuông (cm)23456
Chu vi hình vuông (cm)812162024

(2) Diện tích hình vuông

Cạnh hình vuông (cm)23456
Diện tích hình vuông ()49162536

(3) Trả tiền đi taxi

Quãng đường đi (km)23456
Số tiền trả (đồng)2000031000420005300064000

b) Các đại lượng nêu trong các bảng trên thì chỉ có cạnh hình vuông tỉ lệ thuận với chu vi hình vuông.

c) Gọi a là số đo cạnh hình vuông, C là chu vi của hình vuông.

Công thức biểu diễn mối liên hệ giữa cạnh hình vuông với chu vi hình vuông là:

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021