Giải câu 4 trang 7 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 7 toán VNEN 7 tập 1

Đọc các số hữu tỉ được biểu diễn bởi:

a) Mỗi điểm A, O, E, B trên hình sau:

b) Mỗi điểm B, C, O, E, D trên hình sau:

Bài làm:

a) A = -0,5; O = 0; E = 1; B = 1,5.

b) B = -1; C = -; O = 0; E = 1; D = 1.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021