Giải câu 5 trang 81 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 81 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Đồ thị trong hình trên biểu diễn việc chuyển đơn vị khối lượng từ pound (*) (b) sang kilogam (kg) và ngược lại. Xem đồ thị hãy cho biết 2b, 3b, 5 b tương ứng bằng bao nhiêu kg.

(*) pound là viết tắt là b, là đơn vị đo khối lượng của nước Anh (cân Anh), 1 b = 0,454 kg.

Giải câu 5 trang 81 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Bài làm:

Từ đồ thị, ta xác định các giá trị tương ứng với 2b, 3b, 5 b:

2b = 0,91 kg; 3b = 1,36 kg; 5 b = 2,27 kg.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021