Giải câu 2 trang 118 sách VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 118 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

a) Ví dụ (sgk trang 118)

b) Em hãy giải bài toán sau vào vở như ví dụ trên.

Bài toán: Cho đoạn thẳng AB = 5 cm. Vẽ đường tròn tâm A bán kính 3 cm và đường tròn tâm B bán kính 4,5 cm chúng cắt nhau ở C và D. Chứng minh AB là tia phân giác của góc CAD.

Bài làm:

Xét và $\bigtriangleup ABD$ có:

AB: chung;

AC = AD =3 cm (bán kính đường tròn tâm A);

BC = BD = 4,5 cm (bán kính đường tròn tâm B);

Vậy:

Suy ra: hay AB là tia phân giác của góc CAD (đpcm).

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021