Giải câu 1 trang 63 sách toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 63 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Các đại lượng x và y trong bảng sau có tỉ lệ nghịch với nhau hay không, vì sao?

a)

x

1

2

4

5

8

y

120

60

30

24

15

b)

x

2

3

4

5

6

y

30

20

15

12,5

10

Bài làm:

Để biết hai đại lượng có tỉ lệ nghịch với nhau hay không ta xét các tích số tương ướng x.y

a) x và y là hai đại lượng tỉ lệ vì 1.120 = 2.60 = 4.30 = 5.24 = 8.15

b) x và y là 2 đại lượng không tỉ lệ nghịch vì: 2.30 5.12,5

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021