Giải câu 2 trang 137 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 137 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Tính chiều cao của bức tường (h.110), biết rằng chiều dài của thang là 4 m và chân thang cách tường là 1 m.

Áp dụng định lí Py-ta-go, ta có: Chiều cao của tường là:  $h^2 = 4^2 – 1^2 \Rightarrow h = \sqrt{4^2 – 1^2} = \sqrt{15}$ (m).

Bài làm:

Cái thang, tường và mặt sàn taoh thành một tam giác vuông.

Áp dụng định lí Py-ta-go, ta có: Chiều cao của tường là: (m).

  • 99 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021