Giải câu 4 trang 141 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 141 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Bạn An đi từ nhà mình (A) qua nhà bạn Bảo (B) rồi đến nhà bạn Châu (C). Sau đó, An đi tiếp qua nhà bạn Dũng (D) rồi trở về nhà mình (h.122). So sánh quãng đường lúc đi (AB + BC) và quãng đường lúc về (CD + DA), quãng đường nào dài hơn?

Giải câu 4 trang 141 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Bài làm:

Quãng đường lúc đi là: AB + BC = 600 + 600 = 1200 m

Độ dài đoạn BC là:

Áp dụng định lý Py-ta-go cho tam giác vuông ABC vuông tại B: (m).

Độ dài đoạn AD là:

Áp dụng định lý Py-ta-go cho tam giác vuông ABC vuông tại B: (m).

Đoạn đường lúc về là: CD + DA = 300 + 900 = 1200 (m).

Vậy quãng đường đi và quãng đường về là bằng nhau.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021