Giải câu 3 trang 137 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 137 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Nếu ta đóng một nẹp chéo AC thì chiếc khung hình chữ nhật ABCD được vững hơn (h.111). Tính độ dài AC, biết rằng AD = 40 cm, CD = 30.

Giải câu 3 trang 137 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Bài làm:

vuông tại D nên áp dụng định lý Py-ta-go, ta có: $AC^2 = AD^2 + DC^2 = 40^2 + 30^2 = 2500 \Rightarrow AC = 50$ (cm).

  • 123 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021