Giải câu 4 trang 34 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 34 toán VNEN 7 tập 1

Viết các phân số , $\frac{1}{999}$ dưới dạng số thập phân.

Bài làm:

= 0,(01);

= 0,(001).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021