Giải câu 2 trang 53 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 53 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Từ hộp thư điện tử Gmail, An có thể tải tài liệu xuống với tốc độ là 0,5 Mb/s và tải tài liệu của An lên Gmail với tốc độ là 0,06 Mb/s. An cần tải xuống hai tài liệu, tải lên Gmail ba tài liệu với dung lượng khác nhau (xem bảng dưới đây). Hỏi bạn An mất bao nhiêu thời gian để thực hiện công việc trên?

Tài liệu cần tải xuống (Mb)

6,8

20

Thời gian tải xuống (s)

Tài liệu cần tải lên (Mb)

1,7

2,5

3,2

Thời gian tải lên (s)

Bài làm:

Thời gian tải xuống (tải lên) tỉ lệ thuận với dung lượng tài liệu.

Thời gian tải xuống (tải lên) = tốc độ dung lượng tài liệu.

Do đó, ta có hai bảng sau:

Tài liệu cần tải xuống (Mb)6,820
Thời gian tải xuống (s)3,410
Tài liệu cần tải lên (Mb)1,72,53,2
Thời gian tải lên (s)1,1020,150,192
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021