Giải câu 2 trang 124 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 124 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Cho đoạn thẳng AB, từ điểm H là trung điểm của AB kẻ đường thẳng d vuông góc với AB, lấy M trên D. So sánh độ dài các đoạn thẳng MA và MB.

Bài làm:

Giải câu 2 trang 124 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Xét và $\bigtriangleup MBH$

AH = HB (theo giả thiết);

;

MH chung;

Do đó (c.g.c).

MA = MB.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021