Giải câu 2 trang 79 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 79 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Hãy chọn đáp án đúng:

Cho đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x. Biết khi giá trị của x là -2 thì giá trị của y tương ứng là 3. Vậy hệ số tỉ lệ của y đối với x là:

(A) 6;

(B) -6;

(C) ;

(D) ;

Bài làm:

y và x là hai đại lượng tỉ lệ thuận, khi x = -2 thì y = 3 nên hệ số tỉ lệ là a = .

Vậy đáp án đúng là D.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021