Giải câu 1 trang 79 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Thực hiện các hoạt động sau

Câu 1: Trang 79 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Một tấn nước biển chứa 25 kg muối. Hỏi 250 gam nước biển đó chứa bao nhiêu gam muối?

Bài làm:

Đổi 1 tấn = 1000 kg

Vì lượng nước biển tỉ lệ thuận với lượng muối có trong nước biển nên ta có:

suy ra: $x = \frac{25\times 250}{1000} = 6,25$ (g).

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021