Giải câu 2 trang 123 sách toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 123 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

a) Vẽ tam giác ABC, biết , AB = AC = 3 cm. Sau đó đo góc B và góc C.

b) Nêu thêm một điều kiện để hai tam giác trong mỗi hình vẽ dưới đây (h.82) bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh:

Giải câu 2 trang 123 sách toán VNEN 7 tập 1

*) ;

**) ;

***) .

c) Trên hình 83 hai tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Giải câu 2 trang 123 sách toán VNEN 7 tập 1

Bài làm:

a) Các em thực hiện các bước vẽ tam giác sử dụng thước thẳng và compa để được hình vẽ như dưới đây:

Giải câu 2 trang 123 sách toán VNEN 7 tập 1

Dùng thước đo góc để đo góc B và góc C, ta được: .

b) *) và $\bigtriangleup ADC$ có: AC chung; AB = AD.

Điều kiện để $\bigtriangleup ABC = \bigtriangleup ADC$ theo trường hợp cạnh – góc – cạnh là: $\widehat{BAC} = \widehat{CAD}$.

**) và $\bigtriangleup EMH$ có: GM = MH; $\widehat{FMG} = \widehat{HME}$.

Điều kiện để $\bigtriangleup FMG = \bigtriangleup EMH$ theo trường hợp cạnh – góc – cạnh là: FM = ME.

***) và $\bigtriangleup PKI$ có: IK chung; $\widehat{QIK} = \widehat{PKI} = 90^{\circ}$.

Điều kiện để $\bigtriangleup QIK = \bigtriangleup PKI$ theo trường hợp cạnh – góc – cạnh là: QI = PK.

c) Xét tam giác KGD có: .

Từ hình vẽ ta thấy vì: AB = KG; AC = KD; $\widehat{A} = \widehat{K} = 60^{\circ}$.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021