Giải câu 1 trang 30 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 30 toán VNEN 7 tập 1

Mỗi khẳng định sau là đúng hay sai?

Khẳng địnhĐúngSai
Từ = $\frac{9}{-21}$ suy ra được = $\frac{9}{-21}$ = $\frac{6}{-14}$ = $\frac{-12}{28}$
Từ = $\frac{-5}{-60}$ = $\frac{4,5}{54}$ suy ra được = $\frac{-5}{-60}$ = $\frac{4,5}{54}$ = $\frac{-0,3}{-3,6}$ = $\frac{9,7}{116,4}$
Từ = $\frac{0,6}{0,9}$ suy ra được = $\frac{0,6}{0,9}$ = $\frac{1,4}{3,9}$ = $\frac{2,6}{2,1}$

Bài làm:

Khẳng địnhĐúngSai
Từ = $\frac{9}{-21}$ suy ra được = $\frac{9}{-21}$ = $\frac{6}{-14}$ = $\frac{-12}{28}$X
Từ = $\frac{-5}{-60}$ = $\frac{4,5}{54}$ suy ra được = $\frac{-5}{-60}$ = $\frac{4,5}{54}$ = $\frac{-0,3}{-3,6}$ = $\frac{9,7}{116,4}$X
Từ = $\frac{0,6}{0,9}$ suy ra được = $\frac{0,6}{0,9}$ = $\frac{1,4}{3,9}$ = $\frac{2,6}{2,1}$X

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021