Giải VNEN toán 7 bài 3: Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song của hai đường thẳng

  • 1 Đánh giá

Giải bài 3: Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song của hai đường thẳng - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 92. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. B. Hoạt động khởi động và hình thành kiến thức

1. Thực hiện các hoạt động sau để hiểu thêm quan hệ giữa tính song song và vuông góc.

a) Quan sát và làm theo

Quan sát hình 21, (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới). Dùng bút, thước kẻ, eeke làm theo để có hình vẽ như cuối cùng.

Giải VNEN toán 7 bài 3: Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song của hai đường thẳng

b) Đọc kĩ nội dung

  • Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
  • Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

c) Luyện tập

Quan sát hình 22.

Giải VNEN toán 7 bài 3: Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song của hai đường thẳng

  • Hình trên có m //n và q m, nên q n.

Quan sát hình 23.

Giải VNEN toán 7 bài 3: Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song của hai đường thẳng

  • Do a c và b c nên a // b.

2. Thực hiện các hoạt động sau để hiểu thêm về tính chất của các đường thẳng song song.

a) Quan sát và làm theo

- Quan sát hình 24 (có n // m, p // m còn q m).

Giải VNEN toán 7 bài 3: Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song của hai đường thẳng

- Khi đó, đường thẳng q có vuông góc với đường thẳng p không? Giải thích.

- Khi đó, đường thẳng n có song song với đường thẳng p không? Giải thích.

Trả lời:

- q p vì p //m và q m (theo nội dung phần 1b)

- n // p vì

+ n // m và q m => q n (hai góc so le trong bằng nhau và bằng 90$^{0}$)

+ q n và q p nên n // p (theo nội dung phần 1b)

b) Đọc kĩ nội dung sau

  • Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

c) Luyện tập

Biết a, b, c là ba đường thẳng phân biệt, câu nào sau đây là đúng?

- Nếu a // b và b // c thì a // c.

- Nếu a b và b c thì a c.

Trả lời:

Phát biểu thứ nhất là phát biểu đúng.

Giải VNEN toán 7 bài 3: Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song của hai đường thẳng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. Hoạt động luyện tập

a) Quan sát hình 25.

- Biết cả a và b cùng vuông góc với c. Hãy cho biết các cặp góc bằng nhau có trên hình đó.

- Nếu = $\widehat{D_{3}}$ và c $\perp$ a thì đường thẳng c có vuông góc với đường thẳng b hay không? Vì sao?

b) Xem hình 26, biết a // b và = 900, = 1300. Cho biết số đo góc B và D.

c) Xem hình 27, biết a c và b c, còn $\widehat{B_{4}}$ = 600. Cho biết số đo của góc .

d) Quan sát hình 28a (biết AC và BD đều vuông góc với CD, = 450, = 600). Cho biết số đo góc của AEB.

e) Quan sát hình 28b (biết PQ vuông góc với PN và = 500, = 1200, = 700).

- MN có song song với PQ không? Vì sao?

- MN có vuông góc với NP không? Vì sao?

f) Quan sát hình 28c. Biết a // b, = 380 = 1320. Góc có số đo bằng bao nhiêu độ?

g) Hình 28d, có Ax // Cy. Nhìn hình đó bạn An cho rằng tổng số đo của các góc và $\widehat{BCy}$ bằng số đo của góc $\widehat{ABC}$. Theo em bạn An nói đúng hay sai? Tại sao?

h) Hình 28e mô phỏng các tuyến phố và một góc giữa hai phố trong số các phố đó. Người ta đo và biết được tổng của các góc , $\beta$, $\gamma$ bằng 3600. Khi đó, bạn Bình cho rằng Ax // By. Theo em, bạn Bình nói đúng hay sai? Tại sao?

=> Xem hướng dẫn giải

D. E. Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

1. Thực hiện các hoạt động sau

Hãy nghĩ cách để gấp một tờ giấy (tạo thành nếp gấp) sao cho khi trải phẳng tờ giây đó ra, các nếp gấp tạo thành một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng song song (Hình 29)

Giải phần D.E trang 95, 96 toán 7 VNEN tập 1

2. Quan sát, tìm hiểu

- Quan sát xung quanh em và chỉ ra những hình ảnh liên quan đến một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng song song. Chẳng hạn các chấn song cửa sổ.

- Hình 30 giúp em liên tưởng đến kiến thức gì đã học?

Giải phần D.E trang 95, 96 toán 7 VNEN tập 1

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021