Giải câu 2 trang 37 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 37 toán VNEN 7 tập 1

Tính chu vi và diện tích một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 10,234 m và chiều rộng 4,7 m (làm tròn đến hàng đơn vị).

Bài làm:

Chu vi mảnh vườn đó là: (10,234 + 4,7).2 = 29,868 30 (m);

Diện tích mảnh vườn đó là: 10,234 . 4,7 = 48,0998 48 (m$^{2}$).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021