Giải câu 4 trang 128sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 128 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Trên hình 92 có các cặp tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao?

Giải câu 4 trang 128sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Bài làm:

  • Ở hình 92a) vì có AH chung; $\widehat{AHB} = \widehat{AHB} = 90^{\circ}$; HB = HB.
  • Ở hình 92b) vì có DH chung; $\widehat{EDH} = \widehat{HDF}$.
  • Ở hình 92c:

+ vì AK chung; $\widehat{MAK} = \widehat{NAK}$.

+ vì AI chung; $\widehat{MAK} = \widehat{NAK}$.

+ + vì KI chung; $\widehat{MIK} = \widehat{NIK}$ (hai góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau: $\bigtriangleup AMI = \bigtriangleup ANI$).

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021